Posts Tagged ‘darea in plata’

La data de 13.05.2016 a intrat in vigoare Legea nr. 77 din 2016 privind darea in plata a unor imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, lege publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016.

Legea nr. 77 din 2016 privind darea in plata a trezit nenumarate discutii cu privire la efectele pe termen mediu si lung pe care le poate produce aceasta lege asupra economiei romanesti. Daca, pe de o parte, promotorii prezentei legi au aratat faptul ca aceasta lege vine ca un nesperat ajutor pentru persoanele care au incheiat contracte de credit ipotecare si nu mai pot respecta graficul platii ratelor ca urmare a crsterii cuantumului acestora in urma evolutiei cursului de schimb, alte institutii au aratat faptul ca aplicarea prezentei legi reprezintă un risc major pentru perspectiva macroeconomică, iar aplicarea retroactivă la împrumuturile aflate în derulare poate afecta încrederea investitorilor şi creditarea.

Nedorind sa comentam eventualele efecte ale legii in discutie, prezentam pe scurt care este procedura care trebuie urmata de catre persoanele aflate in situatia critica de a nu mai putea plati ratele din contractele de credit garantate cu ipoteca.

Este de dorit ca fiecare persoana aflata intr-o astfel de situatie sa analizeze cu o atenta responsabilitate care este varianta optima de urmat, costurile pe care le are de suportat si, eventual, efectul care se poate produce asupra viitorului familiei sale.

Conditii de admisibilitate:

Potrivit art. 4 din Legea nr. 77 din 2016 consumatorul trebuie sa intruneasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii, pentru a putea uza de procedura darii in plata:

a) creditorul si consumatorul fac parte din categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislatia speciala, adica sa fie vorba de un raport juridic intre o persoana fizica si o institutie de credit, o institutie financiara nebancara sau un cesionar al creantei detinute asupra consumatorului;
b) cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit;
c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta;
d) consumatorul sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita aplicarea prezentei legi.
De asemenea, daca acel contract de credit a fost garantat cu doua sau mai multe bunuri imobile, debitorul/consumatorul trebuie sa ofere in plata toate aceste bunuri ipotecate.

Procedura:

Procedura darii in plata prevazuta de catre Legea nr. 77 din 2016 demareaza prin comunicarea de catre consumator a unei notificari, prin intermediul unui executor judecatoresc, al unui avocat sau al unui notar public, prin care il informeaza pe creditor (institutie de credit, institutie financiara nebancara sau cesionar al creantei detinute asupra consumatorului) ca a decis sa ii transmita dreptul de proprietate asupra imobilului in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

Notificarea trebuie sa cuprinda detalierea conditiilor de admisibilitate si stabilirea unui interval orar, in doua zile diferite, in care reprezentantul legal sau conventional al institutiei de credit sa se prezinte la un notar public propus de debitor in vederea incheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge orice datorie a debitorului, principal, dobanzi, penalitati, izvorand din contractul de credit ipotecar, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi. Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 zile libere, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.

Toate costurile privind prezenta procedura se suporta de catre debitor/consumator.

De retinut faptul ca institutiile bancare, asa cum rezulta din practica deja formata, contesta, in marea lor majoritate, in baza art. 7 din Legea nr. 77 din 2016 procedura darii in plata, acest articol oferind posibilitatea de a contesta in termen de 10 zile de la data comunicarii notificarii indeplinirea conditiilor de admisibilitate a procedurii.

De asemenea, in absolut toate dosarele in care ii reprezentam pe clientii nostri institutiile bancare au invocat exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 77 din 2016 in integralitatea sa.

Desi am demarat procedura darii in plata inca de la momentul intrarii in vigoare, adica la data de 13.05.2016, intr-un singur dosar am primit pana acum termen, acesta fiind acordat la data de 03 august 2016. Desi legiuitorul a prevazut faptul ca aceste contestatii se judeca in procedura de urgenta, cu citarea partilor, in practica se pot intalni diverse impedimente care sa conduca la fixarea unui prim termen destul de lung.

Ca o statistica provizorie, raportandu-ne la situatia clientilor nostri, aratam faptul ca pana in prezent institutiile bancare S.C. BANCOPST S.A si S.C. BANCA ROMANEASCA S.A. au inteles sa uzeze de calea contestatiei prevazuta la art. 7 din Legea nr. 77 din 2016, in timp ce S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. a fost de acord cu procedura darii in plata, astazi 13.07.2016, semnandu-se actul de dare in plata.

autor: av. Marian Senchiu