Archive for the ‘Timbru mediu’ Category

Caracterul necomunitar al timbrului de mediu constatat de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene in cauza Budisan C-586/14

Prin hotararea pronuntata la data de 09.06.2016 in cauza C-586/14 Curtea de Justitie a Uniunii Europene, desi anterior in cauza Manea C-76/14 exprimase o opinie sensibil asemanatoare, afirma fara putinta de tagada faptul ca aceasta taxa speciala, in speta timbrul de mediu, este incompatibil cu prevederile art. 110 din T.F.U.E.

Astfel, punctele 35, 36 si 37 sunt deosebit de relevante si nu mai comporta alte discutii cu privire la caracterul discriminatoriu al timbrului de mediu, motiv pentru care reluam considerentele hotararii pronuntate de catre instanta europeana:

“În această privință, reiese fără echivoc din jurisprudența Curții în cauzele referitoare la taxa pe poluare percepută în temeiul OUG nr. 50/2008 și la taxa pentru emisiile poluante percepută în temeiul Legii nr. 9/2012, astfel cum a fost în parte suspendată prin OUG nr. 1/2012 (înmatricularea autovehiculelor în perioada 13 ianuarie 2012-1 ianuarie 2013), că aceste taxe erau incompatibile cu articolul 110 TFUE (Hotărârea din 7 aprilie 2011, Tatu, C‑402/09, EU:C:2011:219, Hotărârea din 7 iulie 2011, Nisipeanu, C‑263/10, nepublicată, EU:C:2011:466, și Ordonanța din 3 februarie 2014, Câmpean și Ciocoiu, C‑97/13 și C‑214/13, nepublicată, EU:C:2014:229).

În mod analog, taxa specială trebuie considerată incompatibilă cu articolul 110 TFUE din moment ce prezenta caracteristici identice cu cele ale OUG nr. 50/2008, incompatibile cu acest articol (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, punctul 45). Taxa pentru emisiile poluante percepută în temeiul Legii nr. 9/2012, în versiunea aplicabilă de la 1 ianuarie 2013 până la 15 martie 2013, este și ea incompatibilă cu articolul 110 TFUE din cauza modalităților sale de percepere și în special a faptului că nu era percepută decât pentru vehiculele rulate naționale pentru care nu a fost achitată niciuna dintre taxele de înmatriculare a vehiculelor care fuseseră în vigoare anterior în România (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, punctele 47-50).

Curtea a statuat deja că un regim de taxare care prevede că autovehiculele rulate care au fost supuse unor asemenea taxe incompatibile cu dreptul Uniunii vor fi scutite de o nouă taxă, în speță timbrul de mediu, este incompatibil cu articolul 110 TFUE (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea, C‑76/14, EU:C:2015:216, punctele 47-51).”

Ca o concluzie cu privire la caracterul discriminatoriu al noii taxe instituite de catre Statul Roman si intitulata timbru de mediu, instanta europeana arata faptul ca o scutire precum cea rezultata din interpretarea dispozitiilor art. 4, litera c) din O.U.G. nr. 9 din 2013 este de natura sa ofere un avantaj concurential vehiculelor rulate prezente deja pe piata romaneasca si, in consecinta, sa descurajeze importul de vehicule similare din alte state membre.

Pana la aparitia prezentei hotarari a instantei europene in practica judiciara au existat abordari diferite in ceea ce priveste cauzele avand ca obiect recuperarea timbrului de mediu sau obligarea Serviciilor de Inmatriculari la inmatricularea autoturismelor fara plata timbrului de mediu in sensul ca unele instante au apreciat faptul ca aceasta taxa este neconforma cu prevederile art. 110 din T.F.U.E., in timp ce alte instante (Curtea de Apel Iasi, Tribunalul Vaslui) au apreciat ca se impune suspendarea cauzelor pana la pronuntarea unei hotarari in cauza  Budisan C-586/14.

Prin O.U.G. nr. 9 din 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule s-a adoptat o noua reglementare intrata in vigoare la data de 15 martie 2013 si in esenta quasi-identica cu dispozitiile Legii nr. 9 din 2012 aflate in vigoare de la data de 1 ianuarie 2013 si pana la abrogarea acestui act normative de catre O.U.G. nr. 9 din 2013.

Legiuitorul a urmarit in principal gasirea unei formule legislative care sa nu mai contina deficentele vadite a actelor normative anterioare (care instituiau o clara diferenta de tratament in favoarea produselor nationale – care nu erau supuse sarcinilor fiscale – si cele importate – care erau supuse acestor sarcini).

Jurisprudenta instantei europene de drept comunitar arata faptul ca obiectivul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele comunitare in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricaror forme de protectie care decurg din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre (hotararea C.JU.E. in cauza Weigel – 2004), prin urmare hotararea pronuntata in cauza Budisan vine ca o reconfirmare a pozitiei jurisprudentiale adoptate anterior in alte cauze si, de asemenea, ca o reconfirmare a pozitiei constante Statului Roman de a institui taxe in dezacord cu aquis-ul comunitar 🙂 .

Cu toate acestea, clientii nostri au apreciat in mod constant faptul ca aceasta taxa intitulata timbru de mediu este discriminatorie, opinie pe care am impartasit-o inca de la reglementarea acesteia, motiv pentru care am demarat procedurile privind recuperarea acestora.