EU ALEG ARBITRAJUL

1. Ce este arbitrajul?

Arbitrajul este o alternativa la instanțele de judecată, oferită de către legiuitor, prin care persoanele care au capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor pot solutiona litigiile patrimoniale dintre ele, in afara de acelea care privesc drepturi asupra carora legea nu permite a se face tranzactie.

Procedura arbitrală are ca obiect soluționarea litigiilor comerciale şi civile, interne sau internaţionale

Curtea de Arbitraj organizează şi administrează soluţionarea, pe calea arbitrajului, a unor litigii comerciale şi civile, interne sau internaţionale, dacă părţile au încheiat în acest sens o convenţie arbitrală scrisă.
Litigiu comercial este orice litigiu derivând dintr-un contract comercial, inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice comerciale arbitrabile.
Litigiu civil este orice litigiu derivând dintr-un contract civil, inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desfiinţarea lui, ca şi din alte raporturi juridice civile arbitrabile.
Litigiul comercial sau civil este intern când decurge dintr-un contract sau din alte raporturi juridice comerciale şi civile care leagă persoane având naţionalitatea sau cetăţenia română şi care nu conţin elemente de extraneitate suficient de relevante spre a pune în discuţie aplicarea unei legi străine.
Litigiul comercial sau civil este internaţional când decurge dintr-un contract sau din alte raporturi juridice comerciale care interesează comerţul internaţional ori din raporturi juridice civile cu elemente de extraneitate suficient de relevante spre a pune în discuţie aplicarea unei legi străine, chiar dacă legea efectiv aplicabilă este cea română.

2. Avantajele arbitrajului:


– Termen de solutionare scurt – 5 luni. Prelungirea acestui termen se poate face doar in situații expres determinate, evitându-se astfel întinderea nenecesară a judecării cauzelor. De altfel, procedura arbitrală vine ca un raspuns la termenele extrem de lungi pe care instanțele de judecată sunt obligate să le acorde din cauza volumului mare de dosare aflate pe rol;

– Hotararea arbitrala are o singura cale de atac – actiunea in anulare, legiuitorul intentionând prin cazurile limitativ prevăzute de art. 608 și următoarele Cod procedură civilă să asigure un timp scurt de soluționare, precum si costuri reduse pentru părțile nemultumite care au optat sa promoveze calea de atac;

– Litigiile se judecă de către arbitrii aflati pe lista de arbitri ai Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert și Industrie a Romaniei, persoane de inaltă ținută morală și profesională;

– Parțile au posibilitatea de a-și desemna ele insele arbitrii;

– Sedințele de judecată si hotărârile emise sunt confidențiale;

– Hotararea este definitiva si obligatorie;

– Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse;

– Arbitrajul pune la îndemâna parților si o procedură de conciliere.

3. Model de clauză ce poate fi introdusă în contractele dintre părți pentru a putea opta ulterior, în eventualitatea unui litigiu, la procedura arbitrală:

“Orice litigiu decurgând sau in legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea lui, se va soluționa de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe langă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (municipiul reședință de județ pe care părțile îl aleg de comun acord) in conformitate cu Regulile de procedură ale acestei Curți. Hotararea arbitrala este definitivă și obligatorie.”

Prin procedura arbitrală legiuitorul a intenționat să ofere persoanelor fizice și juridice o procedură mult simplificată, rapidă și convenabilă, prin care pot fi rezolvate litigiile, oferind în același timp un control strict din partea instanțelor de judecată prin calea de atac a acțiunii în anulare.
În același timp s-a urmărit o decongestionare a instanțelor de judecată, o micșorare a volumului de muncă, prin introducerea procedurii arbitrale.
Deși se observă în rândul comercianților o tendință de a alege arbitrajul în schimbul instanțelor judecătorești, constatăm din păcate o slabă promovare în societate a acestei proceduri de către Camerele de Comerț.

4. Etapele procedurale:

– Partea reclamantă sesizează Curtea de Arbitraj competentă conform clauzei din contract prin depunerea la Secretariatul Curtii de Arbitraj a unei cereri de arbitrare impreună cu actele pe care își intemeieaza cererea si numele arbitrului propus. Secretariatul transmite cererea celeilalte părți, care în termen de 30 de zile își va prezenta apărările și va nominaliza arbitrul.
– se constituie tribunalului arbitral format din unul sau trei arbitri, potrivit vointei partilor.
– se va examina si dezbate litigiul într-un singur termen, dacă părțile nu au de formulat alte cereri, memorii sau obiecțiuni ce necesită acordarea unui nou termen, sau la termene succesive, în interiorul perioadei maxime de 5 luni
– urmează deliberarea și pronunțarea hotărârii arbitrale;

Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa arbitrală, cheltuielile privind administrarea probelor, onorariile arbitrilor și alte cheltuieli ocazionate de arbitrarea litigiului.

Partile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanți și pot fi asistate de avocați, consilieri, interpreți sau de alte persoane.

Sentinta arbitrala comunicată parților are efectele unei hotărâri judecătorești definitive.

Procedura arbitrală este destinată mai mult comercianților, în statele membre ale Uniunii Europene fiind des utilizată de către aceștia, fiind recunoscute avantajele pe care le oferă arbitrajul.

În județul Vaslui Curtea de Arbitraj este organizată pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui cu sediul în Vaslui, str. Nicolae Iorga, nr.82.