Ce se întâmplă cu procesele dumneavoastră după terminarea stării de urgență?

Având în vedere faptul că pentru limitarea infecțiilor cu noul coronavirus SARS – CoV – 2, în contextul reluării activității judecătorești, se recomandă implementarea măsurilor de distanțare socială, ținându-se seama că este necesară o abordare coordonată care să asigure o implementare unitară a măsurilor de prevenție la nivelul tuturor instanțelor din România, Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat o serie de măsuri menite să protejeze toate persoanele implicate în actul de justiție și să ofere garanții pentru toate persoanele care apelează la justiție.

Măsuri organizatorice cu privire la modalitatea de desfășurare a ședințelor de judecată

La întocmirea listei de ședință se va proceda la gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se astfel limitarea numărului de persoane prezente concomitent în sala de ședință. Spre exemplu, instanța de judecată va putea stabili ca pentru un număr de 10 dosare civile să se aloce intervalul orar 12.00 – 14.00, pentru un alt grup de 10 dosare să se aloce intervalul orar 14.00 – 16.00, stabilirea intervalelor orare continuând până la încadrarea în intervale orare a tuturor dosarelor din lista de ședință.

Lista conținând intervalele orare alocate fiecărui grup de dosare se comunică prin publicarea pe pagina de internet a fiecărei instanțe și prin orice alt mijloc de informare publică.

Pentru dosarele care au deja alocate termene în luna mai 2020 procedura anterior prevăzută este cea aplicabilă, având în vedere că nu mai există timp suficient la dispoziție pentru citarea părților.

În ceea ce privește celelalte dosare, în care termenul de judecată se fixează începând cu data de 14 mai 2020, intervalele orare aferente vor fi menționate în citațiile care se vor emite ulterior acestei date.

Accesul participanților la procedurile judiciare, în sălile de judecată, se permite cu 10 minute înainte de intervalul orar în care sunt fixate cauzele acestora (intervalul specificat în citație sau afișat în lista de ședință publicată pe pagina de internet a instanței de judecată). Punerea la dispoziție spre consultare a dosarelor în care figurați ca parte se realizează în timpul ședinței, doar în intervalele orare alocate cauzelor respective.

Instanțele de judecată pot dispune măsurile necesare pentru desfășurarea ședințelor de judecată prin videoconferință, atât în dosarele civile, cât și în cele penale.

Accesul persoanelor la compartimentele arhivă și registratură se va face potrivit unei programări prealabile realizate online sau telefonic, cu respectarea regulilor de distanțare socială și doar în măsura în care justițiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare în format electronic.

Prin urmare, consultarea dosarului în format electronic devine regula în următoarea perioadă, iar studierea dosarului la sediul instanței devine excepția.

În condițiile în care prezența persoanelor este absolut necesară pentru studierea dosarelor, iar o astfel de cerere va fi aprobată de către președintele instanței, recomandăm să se folosească telefonul mobil pentru efectuarea de poze (fotocopii) de pe înscrisurile din dosar,  astfel scurtându-se timpul alocat studiului.

Măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus în incinta instanțelor de judecată

Măsurile privind distanțarea socială trebuie respectate în sălile de judecată, pe holul instanțelor, de către toate persoanele prezente (judecători, grefieri, avocați, personal auxiliar, justițiabili, experți, interpreți, etc.).

Vor exista instanțe de judecată în incinta cărora veți regăsi, în sălile de judecată, panouri despărțitoare din plexiglas între judecător, grefieri, avocați, justițiabili, precum și instanțe în care astfel de modificări nu vor fi făcute, din cauza lipsei fondurilor necesare.

După terminarea ședinței de judecată, a dosarului în care figurează ca parte sau după rezolvarea solicitărilor în cadrul compartimentelor arhivă sau registratură, persoanele trebuie să părăsească de îndată sediul instanței, în încercarea de a limita pe cât posibil riscul răspândirii noului coronavirus.

Accesul persoanelor care prezintă simptome de infectare cu noul coronavirus va fi refuzat de către persoanele din departamentul de pază, iar testarea cu ajutorul termoscanerelor la intrarea în instanța de judecată trebuie să devină o regulă general valabilă, obligația dezinfectării mâinilor cu dezinfectantul pus la dispoziție fiind, de asemenea, circumscris celorlalte obligații. Purtarea măștii de protecție este obligatorie. Nerespectarea acestor reguli duc la îndepărtarea din sală a celor aflați într-o atare situație.

Există instanțe de judecată unde s-a stabilit faptul că accesul oricărei persoane care prezintă temperatura de 37,5 grade Celsius sau mai mare, în urma testării, este interzis.

Pe întreaga perioadă în care se află în incinta instanței toate persoanele sunt obligate să poarte echipamente de protecție individuală (Ex.: mănuși, măști, etc.)

Vor exista, de asemenea, intervale orare în care ședințele de judecată se vor suspenda pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de ședință.

Covorașele dezinfectante la toate intrările în sediul unei instanțe vor deveni, cu siguranță, un lucru comun.

Comunicarea înscrisurilor către instanță sau către părți

Transmiterea cererilor de chemare în judecată, de declarare a căilor de atac, precum și a oricăror altor cereri adresate instanței de judecată, se recomandă a fi realizată prin mijloace electronice (email, fax) sau prin poștă (atunci când este absolut necesară transmiterea înscrisurilor în format fizic).

Atragem atenția asupra faptului că uneori, există limitări cu privire la dimensiunea fișierelor ce pot fi primite de către instanțele de judecată prin email, iar dacă părțile au de trimis un volum mai mare de informație (prin scanarea documentelor pe care vor sa le trimită), se poate ca emailul să nu fie recepționat de către instanță, urmând să trimiteți înscrisurile prin poștă.

Cererile adresate instanței în vederea eliberării certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri sau pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune prin mijloace electronice sau prin poștă.

Înscrisurile eliberate de către instanțe vor fi comunicate solicitanților prin poștă sau prin poștă electronică, dacă se optează pentru această variantă.

Reluarea procedurilor și vacanța judecătorească aferentă anului 2020

Vacanța judecătorească este de o lună și a fost stabilită în intervalul 1 august – 31 august 2020.

Având în vedere faptul că activitatea de judecată se reia începând cu data de 15 mai 2020, instanțele de judecată urmează să ia măsuri, în perioada 15 mai – 25 mai 2020, în vederea stabilirii termenelor de judecată pentru cauzele care au fost suspendate de drept în perioada stării de urgență, cu obligarea emiterii citațiilor către părți, citații prin care li se va aduce la cunoștință noul termen de judecată stabilit, precum și intervalul orar alocat cauzei.

Reluarea procedurilor prealabile în cauzele civile care au fost suspendate pe perioada stării de urgență reprezintă un alt aspect important al activității instanțelor, urmând a fi înaintate cererile de chemare în judecată sau întâmpinările către părțile din dosar, trimise eventualele adrese ale instanțelor către părți în vederea complinirii unor lipsuri (lipsă taxă judiciară de timbru, lipsă evaluare provizorie imobil, lipsă adresă și nume martori, etc.).

Având în vedere noua realitate în care urmează să fie reluată activitatea instanțelor, considerăm că este aproape imposibil ca procedurile prealabile (și de regularizare) în materiile non penale să fie finalizate în termenul de 60 de zile impus prin Codul de procedură civilă, acesta trebuind a fi prelungit.

Se va relua activitatea de gestionare corespunzătoare a dosarelor care vor fi înaintate în căi de atac, precum și a celor care urmează să fie restituite.

Raportat la prevederile decretelor privind instituirea stării de urgență, termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele civile, aflate în curs la data instituirii stării de urgență/prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență.

În materie penală, termenele de comunicare a ordonanțelor, de formulare și soluționare a plângerilor, care au fost întrerupte ca urmare a instituirii stării de urgență, se reiau, începând să curgă noi termene, de aceeași durată.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale întrerupte se reiau, urmând ca de la data încetării stării de urgență să curgă noi termene, de aceeași durată.

Se reia activitatea de urmărire penală în cauzele în care aceasta a fost suspendată, urmând să se procedeze la audierea suspecților, părților vătămate, martorilor, precum și să se efectueze celelalte acte de procedură specifice acestei faze.

Termenele de prescripție, inclusiv prescripția răspunderii penale, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel, suspendate pe perioada instituirii stării de urgență, își reiau cursul normal.

Prin urmare, activitatea judecătorească în România se întoarce la un curs relativ normal (parțial), evident, până la următoarea stare de urgență ce va fi instituită.

Documente conspectate:

– Hotărârea nr. 734 din 12.05.2020 emisă de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru judecători;

– Hotărârea nr. 97 sin 11.05.2020 emis de către Colegiul de Conducere al Curții de Apel București;

– Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-Decretul Președintelui României nr. 240 din 14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: