Ce se întâmplă cu procesele dumneavoastră în perioada stării de urgență?

În domeniul justiției, prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 emis de către Președintele României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prin Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgență, au fost luate o serie de măsuri care au limitat activitatea instanțelor de judecată și au schimbat modul de desfășurare a activității acestora și a altor instituții.

Astfel, în perioada stării de urgență, în procesele civile, judecata continuă doar în cauzele urgență deosebită, lista cauzelor care se judecă fiind stabilită de către fiecare Curte de Apel pentru toate instanțele din circumscripție (subordonate).

Lista cauzelor civile și penale care se judecă la Curtea de Apel Iași și instanțele subordonate o regăsiți aici.

Până în prezent, în majoritatea cauzelor, la termenele care erau stabilite în perioada stării de urgență, s-a dispus suspendarea acestora până la încetarea stării de urgență, însă au existat și situații în care s-au stabilit termene mai lungi, sperându-se ca până la termenele acordate să înceteze starea de urgență.

În ceea ce privește cauzele care au fost suspendate sau care urmează să fie suspendate, după ce starea de urgență va înceta, judecarea proceselor civile se reia din oficiu, instanțele de judecată fiind obligate să ia măsuri pentru fixarea termenelor și citarea părților, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență.

Prin urmare, dacă dosarul în care sunteți parte nu se încadrează în cele de urgență deosebită și are termen stabilit în perioada stării de urgență, nu este nevoie să vă prezentați la termenul fixat, nefiind permis accesul în instanță. După încetarea stării de urgență veți primi citație prin care veți fi informat cu privire la noul termen de judecată stabilit.

În dosarele de urgență deosebită ședința de judecată se desfășoară prin videoconferință și se procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, email sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

La solicitarea instanței investite cu soluționarea unei cauze urgente, instanța în a cărei circumscripție este situată localitatea în care se află părțile, reprezentanții părților sau alți participanți la proces, asigură echipamentele audio-video necesare participării acestora la ședința de judecată.

Pe întreaga durată a stării de urgență prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel, nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată această perioadă.

Termenele prevăzute de lege pentru exercitarea (formularea și depunerea) plângerilor, contestațiilor și căilor de atac în procesele civile civile se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată , de la data încetării stării de urgență.

În procesele civile în care au fost declarate căile de atac, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

Prin decrete s-a stabilit faptul că pe perioada stării de urgență continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată.

În ceea ce privește cererile de chemare în judecată pe care doriți să le înaintați instanțelor de judecată, acestea pot fi trimise prin poșta electronică (email). Deși decretul vorbește doar de această modalitate de transmitere, în condițiile în care nu aveți posibilitatea să apelați la poșta electronică, urmează să le transmiteți prin poștă sau prin fax, nefiind permisă depunerea acestora prin prezentarea la sediul instanței.

Activitatea de executare silită continuă numai în condițiile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară, iar executorii judecătorești trebuie să procedeze, când este posibil, la comunicarea actelor de procedură în format electronic.

Activitatea de urmărire penală se desfășoară cu precădere cu privire la:

– cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, în cele privind aplicarea măsurilor de siguranță cu caracter medical, în cele cu persoane vătămate minori;

– actele de urmărire penală, măsurile procesuale și procedurile probatorii a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor, prinderea suspectului sau a inculpatului, cele privind audierea anticipată, precum și luarea măsurilor asigurătorii;

– cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, cauzele având ca obiect infracțiuni contra vieții;

– rezolvarea de către procuror a cauzelor în care urmărirea penală a fost finalizată înaintea instituirii stării de urgență, verificarea soluțiilor de către procurorul ierarhic superior și soluționarea plângerilor împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală.

Procesele penale se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, contestațiile la executare, contestațiile împotriva măsurilor asigurătorii, cooperarea judiciară internațională în materie penală, cauzele care cuprind măsuri de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea măsurilor de siguranță cu caracter medical, infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor, precum și cauzele urgente stabilite de către Curțile de Apel.

Cauzele având ca obiect liberare condiționată și cele având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenție se soluționează de urgență și cu precădere, termenele neputând fi acordate la intervale mai mari de 7 zile.

La fel ca și în cazul dosarelor civile, în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

Termenele de comunicare a ordonanțelor, de formulare și soluționare a plângerilor, în afara celor în care se prevede în mod expres faptul ca activitatea de urmărire penală continuă, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor în care nu se suspendă judecata pe perioada stării de urgență, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată.

Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat, prescripția răspunderii penale se suspendă.

Dacă pe durata stării de urgență, din motive generate de pandemia de Covid-19, un parchet este împiedicat să funcționeze sau o instanță de judecată este împiedicată să își continue activitatea, se desemnează un parchet sau o instanță de același grad care să preia activitatea.

Inculpatul față de care s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune nu se prezintă la sediul unității de poliție care exercită supravegherea, urmând ca organul de poliție să se deplaseze conform programului de supraveghere sau ori de câte ori se apreciază a fi necesar.

Pe durata stării de urgență, activitatea oficiului registrului comerțului continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice și se derulează prin mijloace electronice, fiind necesară încorporarea semnăturii electronice extinse împreună cu documentele în format electronic.

Declarațiile pe proprie răspundere pot avea forma de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și pot fi transmise oficiului fără nicio altă formalitate.

Specimenul de semnătură se transmite la oficiul registrului comerțului legalizat de notarul public sau certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată.

Activitatea de asistență, activitatea de furnizare de informații din registrul comerțului și de eliberare de copii și certificate constatatoare se realizează prin mijloace electronice și prin corespondență.

Activitatea de depunere a dosarelor de cetățenie, susținerea interviului și ședințele de depunere a jurământului se suspendă pe perioada stării de urgență.

În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de porbațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, obligațiile de a presta muncă neremunerată în folosul comunității se suspendă pe durata stării de urgență.

În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

Pentru a atenua efectul nefavorabil al acestor măsuri, se majorează durata și numărul de convorbiri la maximum 45 de minute pe zi, pentru cei aflați în regim de maximă siguranță, și la75 de minute pe zi pentru cei aflați în regim închis, semideschis, deschis și regim provizoriu.

Rezultă astfel faptul că în ceea ce privește domeniul justiției au fost stabilite o serie de măsuri care să prevină răspândirea infecției cu noul coronavirus însă, în condițiile în care această stare se va prelungi, se impune ca autoritățile să regândească modalitatea de desfășurare a activității judiciare, deoarece prin menținerea suspendării judecării majorității cauzelor, se poate ajunge la o blocare totală a sistemului judiciar.

La acest moment există propuneri și se analizează posibilitatea reluării judecării anumitor tipuri de cauze civile și penale în sistem de videoconferință în încercarea de a se evita un blocaj total și de a oferi justițiabililor predictibilitate cu privire la termenul se soluționarea a cauzelor însă, o astfel de acțiune presupune o organizare sustenabilă, organizare care necesită timp pentru implementare în funcție de posibilitățile tehnice ale instanțelor, precum și în funcție de alți factori asociați.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: