CREDITELE GARANTATE DE STAT. NORME DE APLICARE. ETAPE

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 282 din 6 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020 au fost aprobate normele metodologice privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Aceste norme metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile \mici și Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM), în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA.

Până la demararea efectivă a programului prin care Guvernul dorește să susțină microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile mijlocii, mai sunt câteva etape de parcurs.

Procedură prealabilă începerii Programului IMM INVEST ROMÂNIA

Astfel, deși normele metodologice au fost publicate la data de 8 aprilie 2020, hotărârea Guvernului nr. 282/06.04.2020 stabilește un termen fix de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a acesteia, în care instituțiile de credit care doresc să participe transmit FNGCIMM cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare.

Prin urmare, cei care doresc să acceseze creditele garantate de stat trebuie să aștepte până la data de 16 aprilie 2020 pentru a afla, în primul rând care sunt instituțiile de credit înscrise în cadrul programului.

De asemenea, potrivit normelor metodologice, între FNGCIMM, în calitate de mandatar, și instituțiile de credit înscrise în program, urmează să se încheie o convenție cadru de garantare și plată a granturilor, etapă care sperăm să se încadreze în cele 7 zile prevăzute prin Hotărârea nr. 282/06.04.2020.

În același timp, instituțiile de credit urmează să stabilească, în conformitate cu normele și procedurile interne de creditare ale acestora, condițiile de acordare a creditelor garantate, cu încadrarea în condițiile programului.

Procedura acordării creditelor garantate de stat

Ulterior finalizării tuturor pașilor din procedura prealabilă se poate trece la procedura efectivă de solicitare a creditelor de către viitorii potențial beneficiari ai programului.

Solicitanții de finanțare garantată trebuie să se înregistreze în aplicația online disponibilă pe site-ul http://www.imminvest.ro, aplicație care se află în perioada de testare.

Data la care aplicația va deveni activă pentru înregistrarea online a cererilor de finanțare va fi comunicată pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis. Procedura și actele necesare a se depune prin aplicația online sunt cuprinse în art. 11 din Normele metodologice.

După înscrierea cererii de finanțare în aplicația online, FNGCIMM pune în format electronic (online) la dispoziția instituției de credit selectate de potențialul beneficiar aplicant datele și documentele înregistrate de acesta, precum și acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.

Instituția de credit analizează cererea beneficiarului și adoptă intern decizia de acordare a creditului, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare.

Ulterior acestui moment, instituția de credit transmite solicitarea privind acordarea garanției de stat prin intermediul unei aplicații dedicate (aplicatie web: https://plafon.garantare.ro).

Această solicitare este însoțită de documentele prevăzute la art. 12 din Normele metodologice.

Toți solicitanții de finanțare vor fi verificați de către FNGCIMM pentru a se constata dacă sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate prin consultarea extrasului certificatului constatator obținut de la O.N.R.C., consultarea Buletinului Procedurilor de Insolvență, consultarea bazei de date a Ministerului Finanțelor Publice, consultarea datelor financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiați.

În condițiile în care solicitantul înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare, se obligă să le achite din creditul solicitat pentru finanțarea capitalului de lucru.

După verificarea potențialului beneficiar, FNGCIMM transmite instituției de credit contractul de garantare și acordul de finanțare în vederea semnării, în cel puțin patru exemplare originale, în funcție de numărul semnatarilor.

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare și acordul de finanțare. După semnare, instituția de credit remite FNGCIMM, prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare și ale acordului de finanțare.

FNGCIMM, instituția de credit și beneficiarul semnează contractul de garantare transmis de către FNGCIMM după aprobarea garanției de stat, iar ipotecile legale se individualizează în contractul de garantare.

După semnarea contractului de garantare și după constituirea și efectuarea formalităților de publicitate a ipotecilor, instituția de credit pune la dispoziția beneficiarului creditul garantat în condițiile programului, cu respectarea condițiilor prevăzute în reglementările sale interne.

La art. 10 din Normele metodologice sunt specificate limitativ sectoarele/domeniile care nu sunt eligibile în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA.

Beneficiarii trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoare finanțării.

Pentru creditele destinate finanțării capitalului de lucru, se pot constitui și garanții colaterale constând în ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente sau viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile; ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare. Garanțiile colaterale sub forma ipotecilor imobiliare și/sau mobiliare convenționale trebuie admise de către instituțiile de credit.

În cazul în care beneficiarul creditului pentru finanțarea capitalului de lucru înregistrează obligații fiscale restante și alte obligații bugetare, instituția de credit are obligația de a asigura achitarea acestora de către beneficiar din creditul acordat.

Atât pentru creditele de investiții, cât și pentru creditele privind finanțarea capitalului de lucru nu se percepe comision de rambursare anticipată, contractul de credit nu poate conține clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituția de credit, iar rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus marja fixă (maximum 2% pe an pentru creditele de investiții și maximum 2,5% pentru creditele privind finanțarea capitalului de lucru) trebuie menținută pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanțare încheiate în condițiile programului.

Prin Normele metodologice s-a stabilit faptul că beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și microîntreprinderilor și sunt eligibili pentru acordarea creditului pentru finanțarea capitalului de lucru, pot cumula această facilitate cu un credit de investiții în limita a 10.000.000 lei (art. 1, aliniat 3 din Norme).

Trebuie reținut faptul că toate costurile privind constituirea ipotecilor legale și asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor (imobile, mobile, active finanțate din credit) vor fi suportate de către beneficiar.

Asigurarea bunurilor se impune pentru a se evita pierderile pe care le poate suferi FNGCIMM, instituția de credit sau beneficiarul în urma intervenirii riscului asigurat, la art. 14 din Normele metodologice fiind stabilite condițiile specifice unei astfel de situații.

În concluzie, un beneficiar poate solicita ambele tipuri de credite (credit de investiții și credit pentru finanțarea capitalului de lucru) cu condiția ca valoarea totală a creditelor să nu depășească plafonul de 10.000.000 lei, cu respectarea valorii maxime stabilite pentru fiecare tip de credit sau tip de întreprindere.

În continuare, vă punem la dispoziție spre descărcare Normele metodologice publicate la data de 8 aprilie 2020

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: