Condițiile și beneficiile accesării creditelor garantate de stat

În prezentul articol dorim să vă aducem la cunoștință condițiile în care pot fi accesate creditele garantate de stat pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici.

Aceste noi măsuri au fost adoptate de către Guvernul României prin O.U.G. nr. 29 din 2020 și O.U.G. nr. 42 din 2020 (acte normative care modifică și completează O.U.G. nr. 110 din 2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA), în încercarea de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii afectate semnificativ de răspândirea virusului COVID-19, ultimele modificări lărgind cadrul formelor de organizare a activității economice acceptate spre finanțare (Exemple: PFA, II, IF, CMI, etc.).

În ceea ce privește microîntreprinderile și întreprinderile mici în cadrul cărora sunt incluse persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, cabinetele medicale individuale, societățile cu răspundere limitată (0-9 angajați – micro; 10 – 49 angajați – întreprinderi mici), creditele garantate de stat vor fi destinate exclusiv finanțării capitalului de lucru.

Creditul privind finanțarea capitalului de lucru poate fi utilizat pentru plata salariilor, a cheltuielilor cu furnizorii, a utilităților, a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, precum și pentru plata materiilor prime și a consumabilelor.

Dobânda aferentă creditului pentru finanțarea capitalului de lucru accesat este subvenționată de către stat în procent de 100%, de la momentul acordării creditului și până la data de 31 decembrie 2020. Subvenționarea dobânzii se aprobă anual și poate fi suportată de către stat și pentru următorii doi ani, doar în condițiile în care creșterea economică estimată pentru această perioadă se situează sub nivelul creșterii economice din anul 2020. Având în vedere criza prin care trecem și efectele pe care aceasta le va avea asupra economiei românești, cel puțin pe termen scurt, probabilitatea ca această subvenționare a dobânzii să se mențină și pentru anul 2021 este destul de mare.

Durata finanțării este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni, iar creditul este garantat de către stat în procent de maximum 90% excluzând dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului. Diferența de 10% din valoarea creditului va putea fi garantată de către beneficiar prin garanții colaterale care pot fi instituite pe conturi sau alte bunuri. Nu este obligatoriu să se prezinte garanții ipotecare imobiliare, însă o astfel de acțiune poate constitui un avantaj în acordarea creditului.

Valoarea maximă a creditului ce poate fi acordat este de 500.000 lei pentru microîntreprinderi și 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, introducându-se de către legiuitor și două limitări de care băncile partenere urmează să țină cont la momentul analizei solicitărilor, aplicând însă varianta care este mai favorabilă pentru solicitant, în sensul acordării unei valori mai mari .

Astfel, într-o primă limitare creditul trebuie să se încadreze în dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de către angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019.

O a doua variantă care poate fi utilizată pentru determinarea valorii creditului ce urmează a fi acordat o reprezintă procentul de 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe anul 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale pentru anul 2019.

Dacă beneficiarii pot depune justificări din care să rezulte nevoile de lichidități, atât pentru capitalul de lucru, cât și pentru investiții, cuantumul împrumutului poate acoperi nevoile de lichidități doar pentru următoarele 18 luni de la momentul acordării creditului.

IMPORTANT! Beneficiarii care doresc să acceseze un astfel de credit trebuie să depună un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la data de 31 decembrie 2020, însă poate organiza programul de lucru al salariaților în funcție de evoluția activității curente.

De asemenea, Guvernul a redus lista codurilor CAEN neeligibile pentru un astfel de credit, acesta neputând fi accesat de către firmele care activează în domeniile activităților de jocuri de noroc și pariuri, activități de investigare și protecție, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope.

Conform noilor modificări, pe lângă suportarea dobânzii în procent de 100%, a comisionului de garantare sau alte costuri de acordare, Ministerul Finanțelor Publice va acoperi și comisionul de administrare aferent garanției acordate și comisionul de risc până la data de 31 decembrie 2020.

Guvernul înțelege să sprijine și sectoarele agriculturii, pisciculturii și acvaculturii, însă ajutorul nu poate depăși 120.000 euro pentru firmele care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru cele care activează în domeniul producției primare de produse agricole.

Potrivit art. 3 din O.U.G. nr. 110 din 2017 beneficiarii pot accesa un astfel de credit în condițiile în care nu se află în procedura de insolvență, executare silită declanșată de către organele fiscale sau alți creditori, dizolvare, lichidare, închidere operațională și nu se află în litigiu cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de credit parteneră, în calitate de pârât.

De asemenea, beneficiarii pot accesa un credit garantat de stat dacă nu înregistrează obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate la bugetul de stat consolidat; nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările de tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019; nu se află în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți.

ATENȚIE! În situația în care FNGCIMM constată faptul că beneficiarii nu au respectat condițiile schemei de ajutor de stat și/sau pe cele ale Acordului de finanțare, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă. Vă recomandăm, în condițiile în care veți accesa un credit garantat de stat să monitorizați atent fiecare acțiune pe care compania dumneavoastră o desfășoară și care se află în legătură strânsă cu dispozițiile exprese ce reglementează condițiile de creditare, pentru a nu a ajunge în situația de a rambursa ajutorul primit.

Având în vedere faptul că întreprinderile mici și microîntreprinderile care vor accesa un astfel de credit sunt puternic afectate de criza COVID-19, iar prin intermediul unui astfel de credit se încearcă menținerea ”pe linie de plutire” sau ”supraviețuirea” pe perioada crizei, încălcarea condițiilor de acordare a creditului va duce cu siguranță la prăbușirea entității juridice și imposibilitatea revitalizării activității.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: